Презентация на фирмата

Home » Презентация на фирмата

Фирма ЕТ “Иван Пулков-Ивгим” е основана през 1994 г. в град Пловдив.

Фирмата гради своето име и имидж и е постигнала успех сред немалко фирми основно в град Пловдив. Сред  тях са: болници, училища, домове за стари хора; БДЖ и др. Едни от основните клиенти са: Община – Пловдив; УМБАЛ ”Св.Георги”-ЕАД; ПГ по Машиностроене; ДКЦ I ; ДКЦ IV; ДКЦ “Св.Георги”; Медицински университет; ОДКВЗС; СОУ “Паисий Хилендарски” ; СОУ “Св.Кирил Философ; МБАЛ  “Св.Пантелеймон” -ЕООД; “НК ЖИ”-П-в; ПГВАД ”Христо Ботев”;  ДПФЗД”-гр.П-в; ОДОЗС  П-в;  “Димитър Маджаров 2” ЕООД; “Хемако – България” ООД; Амико” Дом на Културата “Борис Христов” – Община Пловдив;  Район “Южен”- Община Пловдив; “Българска роза” АД – гр. Карлово; ДКЦ ІІ,   и други частни обекти.

Основна дейност на фирмата е:

1.Изграждане на съоръжения с повишена опасност,поддръжка, и ремонт –

парни и водогрейни котли по чл.187, ал. 1, т. 6, от Наредба за устройството безопасната експлоатация и технически надзор СПО.

– съдове работещи под налягане – частичен и основен ремонт, доставка – парни и водогрейни котли от ПКН – 0.4 до КМ – 12, ВК 7.5, ГНВ, ГНП, ПЛАМ, БРУНА,чугунени секционни, стоманени водогрейни котли до 1000 кв..

– тръбопроводи за водна пара и гореща вода.

– промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ и съоръженията към тях..

– разпределителни газопроводи за природен газ и съоръженията към тях.

– КИП и Автоматика.

2.Аварийни ремонти.

  1. Строително- ремонтни работи.

Предлагаме и абонаментен договор за  ежемесечно наблюдение на съоръженията с повишена опасност, както и аварийни ремонти.

Фирмата притежава разрешително от Държавна агенция за метрология и технически надзор.

Удостоверение №  ПД 125 София 09.12.2008г. на лицата извършващи дейности по поддържане , ремонтиране, преустройване на съоръжения с повишена опасност парни и водогрейни котли съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода.

 

Удостоверение № 172/30.07.2010 г.-  поддържане и ремонтиране на промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, газови уреди за природен газ. Разпределителни газопроводи за природен газ и съоръженията към тях. Бутилкови инсталации за природен газ. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.