За нас

Home » За нас

ЕТ ИВГИМ Иван Пулков

Ние сме фирма занимаваща се професионално с отопление и инсталация на отоплителни уреди и системи.

Нашите услуги

Доставка, монтаж,основен  ремонт, поддържане, преустройване в промишлени и сградни  съоръжения под налягане и инсталации.

Нашите продукти

Фирма ЕТ „ИВАН ПУЛКОВ-ИВГИМ” е основана през 1994 г. в гр. Пловдив. Фирмата гради своето име и имидж чрез високо качество на влаганите материали и бързи срокове за изпълнение, и е постигнала успех сред немалко промишлени предприятия, котелни централи, болници, детски градини, училища, и др

100 % Качество

Фирмата притежава Удостоверение № ПД 125/- София, 09.12.2008 г., издадено от ДАМТН.  Удостоверение № ПД 172 – София, 30.07.2010 г.издадено от ДАМТН.

Основна дейност

Парни котли с паропроизводство от 0.1 до 12 т/ч

Водогрейни пламъчнотръбни котли до 7.5 Gcal/ч

Секционни чугунени котли на течно и газово гориво

Промишлени бойлери

Резервоари

Топлообменници

Помпи

Арматура

Отоплителни инсталации

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода.

Технически тръбопроводи.

Промишлени газови инсталации.

Пуск настройка КИП и Автоматика

Сервизно техническо обслужване на котли и горелки на течно и газово гориво

Химическо промиване на парни и водогрейни котли, пластинчати топлообменници от котлен камък.

Омекотителни инсталации

Ежемесечно техническо поддържане на съоръжения с повишена опасност по чл. 187, ал. 1 т.6 от НУБЕТНСПО а именно:

– ползвателят на съоръжения с повишена опасност е длъжен да осигури поддържането ремонтирането, и преустройването на съоръжения под налягане да се извършва само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, като лица осъществяващи тези дейности

Проектиране

Консултантска дейност

Строително Ремонтни Дейности

Сертификати

Сертификат изграждане на парни, водогрейни, промишлени котли - ЕТ Ивгим Иван Пулков
Сертификат изграждане на парни, водогрейни, промишлени котли - ЕТ Ивгим Иван Пулков
Сертификат за газифициране - ЕТ Ивгим Иван Пулков
Сертификат за газифициране - ЕТ Ивгим Иван Пулков
Удостоверение изграждане на парни, водогрейни, промишлени котли - ЕТ Ивгим Иван Пулков
Удостоверение изграждане на парни, водогрейни, промишлени котли - ЕТ Ивгим Иван Пулков