Услуги

Home » Услуги

НАШИТЕ УСЛУГИ

null

Парни котли с паропроизводство от 0.1 до 12 т/ч.

Изграждане на Промишлени котли от ЕТ Ивгим Иван Пулков

Водогрейни пламъчнотръбни котли до 7.5 Gcal/ч.

null

Секционни чугунени котли на течно и газово гориво. Промишлени бойлери.

null

Строителство и конструкции

null

Резервоари, Топлообменници, Помпи, Арматура

null

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Технически тръбопроводи.

null

Технически тръбопроводи. Проектиране. Строително Ремонтни Дейности.

null

Ежемесечно техническо поддържане на съоръжения с повишена опасност по чл. 187, ал. 1 т.6 от НУБЕТНСПО

null

Проектиране. Консултантска дейност. Сервизно техническо обслужване на котли и горелки на течно и газово гориво.