G-GL4CHPQ4YG
Меню
Your Cart

Декларация по GDPR

  1. Защита и сигурност на личните данни

ЕТ „ИВАН ПУЛКОВ-ИВГИМ”, България (наричано по-долу "IVGIM.BG") осигурява законосъобразното обработване на личните данни на всички свои потребители и гарантира спазванeто на тяхната  конфиденциалност.

В рамките на настоящата политика за защита на личните данни желаем да Ви информираме относно начина, по който гарантираме защитата на личните Ви данни. Личните данни се събират, използват и съхраняват от "IVGIM.BG"  единствено съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на данните. По този начин прилаганите от нас практики за защита на личните данни съответстват на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД 2018).

2. Събиране, съхраняване и използване на личните данни

Администратор на лични данни:

ЕТ „ИВАН ПУЛКОВ-ИВГИМ”

В рамките на Вашето посещение на онлайн магазина се събират следните лични данни:

 

          • обръщение, собствено и фамилно име, адрес, имейл, телефонен номер, необходими за регистрацията и създаването на клиентския Ви профил;

          • в случай на поръчка се съхранява IP адрес, както и история на пазаруване;

          • бисквитки и псевдонимизирани потребителски профили;

          • номер на кредитна/дебитна карта, само при плащане с карта и ако потребителят се възползва от възможността за запазването им при поръчка(в процес на обработка и бъдещо предоставяне на тази възможност);

          • коментари на клиента, в случаите в които клиентът се е възползвал от предоставената му възможност да изрази свое мнение или препоръка.

В рамките на регистрацията Ви за получаване и разглеждане на онлайн бюлетин се събират следните лични данни:

          • имейл, обръщение, собствено и фамилно име (само в случаите, в които клиентът желае да предостави тази допълнителна информация);

          • бисквитки и персонализирани потребителски профили, които могат да бъдат съставени.

Цели, за които се обработват личните данни:

          • анализ на кликванията и поведението при покупка и разглеждане на електронния бюлетин, проследяване на имейл адрес и персонализиран маркетинг, за които анализираме Вашата история на пазаруване за продукти, които вече сте закупили, за да Ви предложим други подобни продукти. Освен това, анализираме информацията от предходните посещения на нашия уебсайт. По този начин желаем да обхванем по-добре и да анализираме Вашите потребности при пазаруване. Прилаганите за тези цели инструменти са представени подробно в точка 4, така че да придобиете по-ясна представа за тях;

          • сключване и изпълнение на онлайн договори за покупка;

          • гарантиране на мрежовата и информационна сигурност: За да се защитим от кибер атаки и измами, ние използваме защитни стени. В тази връзка се обработват лични данни (IP адрес, момент на зареждане на онлайн магазина);

          • статистически цели, при които данните се обработват по такъв начин, че не могат да бъдат свързани с конкретен клиент. (IP адрес, момент на зареждане на онлайн магазина);

Правно основание за обработването:

    а) съгласие - когато се абонирате за нашия онлайн бюлетин;

    б) сключване и изпълнение на договор - когато купувате стоки от нашия онлайн магазин. В този случай без да ни предоставите Вашите лични данни, покупката през нашия онлайн магазин не може да се осъществи;

    в) легитимен интерес на "IVGIM.BG". Легитимен интерес е налице в следните случаи:

          • проверка и оптимизиране на процедури за анализ на потребностите и непосредствен контакт с клиента, както и мерки за управление на бизнеса и усъвършенстване на услуги и продукти;

          • за маркетингови цели - рекламиране на собствени продукти, анализ на клиенти, пазарно проучване и изследване удовлетвореността на клиентите;

          • установяване на контакт (напр. по имейл, телефон, пощенски път) с цел анкетиране относно качеството на обслужване и удовлетвореността на клиентите;

          • поддържане на мрежовата и информационна сигурност;

          • за необходимите административни цели.

Получатели или категории получатели на личните данни:

 

Логистиката, счетоводството, ИТ и маркетинга, както и външни администратори, на които е възложено обработването и получатели на данни.

Срок на съхранение на личните данни:

"IVGIM.BG" съхранява Вашите лични данни в рамките на законово определения давностен срок от 5 години след сключване на договора за покупка.

Личните данни на клиентите, абонирани за електрония бюлетин се обработват до оттегляне на съгласието за обработката им, след което незабавно се изтриват.

При съхранение на личните данни на нашите клиенти прилагаме псевдоминизация, която не позволява данните да бъдат свързани с конкретен клиент без да се използва допълнителна информация, както и използваме криптиране за допълнително осигуряване на сигурността им.

Права на субектите на данни при обработването на данни:

Вие имате право да получите всякаква информация от "IVGIM.BG", която се отнася до обработването на Вашите лични данни, както и:

          • право на достъп до личните данни;

          • право на коригиране на непълни или неточни лични данни;

          • право на изтриване на личните Ви данни;

          • право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;

          • право на преносимост на личните Ви данни;

         • право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

В случаите, в които обработването е на основание легитимния интерес на "IVGIM.BG", можете да възразите срещу обработването.

В случаите, в които Вие сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието "IVGIM.BG" няма да обработва повече Ваши лични данни и ще ги изтрие.

Можете да упражните по всяко време правото си за оттегляне на съгласието за обработване на данните или правото си на възражение срещу обработването на данните за целите на директна реклама по имейл до следния адрес: ivgim @ abv.bg или по пощенски път до: 

Администратор на лични данни ЕТ „ИВАН ПУЛКОВ-ИВГИМ”

Освен това, в случай на нарушение на защитата на данните, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган. В България това е "Комисията за защита на личните данни":
1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: + 359 2/91-53-518,
имейл: kzld@cpdp.bg.

Профилирането на Вашите лични данни е за целите на директния маркетинг и не се използва за автоматизирано вземане на решения, които да пораждат правни последици или по подобен начин да Ви засягат в значителна степен.

Ако имате въпроси, свързани със защитата на личните данни и упражняването на Вашите права, можете да се свържете с нас по следните начини:

          • на имейл: ivgim @ abv.bg

         • по пощата: Администратор на лични данни ЕТ „ИВАН ПУЛКОВ-ИВГИМ”

          • на нашия клиентски телефон: 0886 666 103.

Ние ще удовлетворим безплатно Вашите искания без ненужно забавяне и в срок от 1 месец от получаване на искането.

3. Списък на софтуерните инструменти, прилагани в онлайн магазина

Електронен бюлетин

Вие сте дали съгласието си да се абонирате за нашия "IVGIM.BG" -електронен бюлетин и да ползваме посочените от Вас данни с цел изпращане по имейл на информация относно съдържание и продукти от нашия асортимент. За целите на статистиката, ние анализираме под анонимизирана форма върху кои линкове от електронния бюлетин се кликва. В тези случаи не може да бъде определено кое конкретно лице ги е кликнало. С цел оптимизация на нашия асортимент, ние анализираме под персонализирана форма кои линкове от електронния бюлетин отваряте.

За изпращането на електронния бюлетин ползваме т. нар. процедура Double Opt-In, т. е. ще Ви изпращаме електронен бюлетин по имейл само, ако предварително сте потвърдили, че желаете да Ви включим в услугата си за изпращане на електронен бюлетин.

След това Вие ще получите уведомителен имейл с молба да потвърдите желанието си да получавате нашия електронен бюлетин, като заредите линка, посочен в същия имейл.

В случай, че възложим (сме възложили) изпълнението и изпращането на електронните бюлетини на външни партньори, те също така са задължени да защитават Вашите лични данни съобразно ОРЗД и ЗЗЛД и да ги ползват само за точно тази предварително обявена цел. Ние ще изберем такива партньори, които спазват ОРЗД и прилагат достатъчни технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на личните данни и защита на правата на субектите на данни.

За целта е достатъчно да ни уведомите на някой от посочените по-горе контакти.

Бисквитки

За да е по-привлекателно посещението на нашата интернет страница и за да е възможно ползването на определени функции, на отделни страници прилагаме т. нар. бисквитки. Те служат да направим присъствието си в интернет като цяло по-удобно за потребителите, по-ефективно и сигурно, както и да ускорим навигацията в нашата платформа. В случая се касае за малки текстови файлове, които се залагат в терминалното Ви устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват след приключването на сесията в браузъра, т. е. след затварянето на Вашия браузър (т. нар. „сесийни бисквитки“). Други бисквитки 

остават на терминалното Ви устройство и дават възможност на нас или нашите партньори да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки).

Защита на данните и ползване на Фейсбук

На нашите интернет страници се използват приставки (plugins) на социалната мрежа facebook.com, чийто оператор е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (нар. за краткост "Фейсбук").

Посещавайки страниците на нашето интернет представителство, които са снабдени с подобна приставка, се осъществява връзка към сървърите на Фейсбук, при което приставката се изобразява на интернет страницата чрез съобщение до Вашия браузър. По този начин на сървъра на Фейсбук се предава информация, кои страници сте посетили. Ако сте регистриран абонат на Фейсбук, последният асоциира тази информация с личният Ви профил във Фейсбук. Използвайки функционалността на приставката (напр. при натискане бутона „Харесвам“, при публикуване на коментар), тази информация също се асоциира с личния Ви акаунт във Фейсбук. В случай, че не желаете Фейсбук да събира данни за Вас чрез нашето интернет представителство, то преди да посетите нашите интернет страници, трябва да излезете (отпишете) от акаунта си във Фейсбук.

Ние нямаме влияние върху обема от данни, които Фейсбук събира въз основа на тази приставка и поради това Ви предоставяме информация, доколкото такава ни е известна. 

Подробна информация относно събирането и ползването на данни от Фейсбук, за свързаните с това права, възможности за защита на личното пространство, Вие можете да намерите в указанията на Фейсбук относно защитата на данните:

https://www.facebook.com/about/privacy

При ползването на Фейсбук на него се предават технически необходимите данни за потребителя. Всички операции, които потребителят извършва в рамките на Фейсбук портала са видими за и проследими от Фейсбук.

4. Сигурност

Сигурност в интернет

"IVGIM.BG" прилага за браузъра си стандартни мерки за сигурност, т. нар. технологията за сигурен пренос на данни SSL (Secure Sockets Layer). Криптирането на потребителските данни се осъществява посредством SSL сертификати (втора категория) – криптиране с 256 бита при 2048 бита максимална дължина на ключа. Можете да разпознаете криптираните зони по символа "катинар" във Вашия браузър. Криптираните връзки се разпознават принципно по техния адрес, започващ с https://. Ако кликнете два пъти върху катинара, Вие ще получите подробна информация за сертификата за сигурност. Така Вашите лични данни се трансферират по сигурен начин до нас. Това важи за Вашата поръчка, както и за 

вписването в клиентския Ви профил. Никой принципно не може да гарантира абсолютна сигурност, но с помощта на технически и организационни мерки ние защитаваме интернет страницата си и другите системи срещу загуба, унищожаване, неоторизиран достъп, изменения или разпространяване на Вашите лични данни от неоторизирани трети лица.

Сигурност на данните

Взели сме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу загуба, унищожаване, промяна и неоторизиран достъп. Всички наши служители са задължени да спазват конфиденциалност на данните, т.е. поверително боравене с лични данни. Ние непрекъснато актуализираме нашите мерки за сигурност съобразно технологичния прогрес.

5. Актуализация и промяна

Възможно е да изменяме или актуализираме част от политиката за защита на личните данни. Моля, проверявайте политиката за защита на личните данни преди да се възползвате от нашите предложения, за да получите актуална информация за евентуалните промени и актуализации.

Последна актуализация: Март, 2019 г.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че ползвате сайта ни по най-добрия възможен начин. Правила за поверителност | GDPR Декларация